Gündem

Bir İlimizden Daha Yasak Kararı Açıklandı !

Valilik tarafından resmi internet sitesi üzerinden çok önemli bir duyuru yayımlandı. Bu duyuruda etkinliklerin izne bağlanma veya yasaklanma kararı alındı bu durumun 16 Haziran ile 15 Temmuz arasında devam edeceği belirtildi.

Mardin Valiliği tarafından resmi bir duyuru yapılarak etkinliklerin izne bağlanma veya yasaklanma kararı alındığı belirtildi. Bu açıklamada her türlü etkinliğin 16 Haziran ile 15 Temmuz arasında izne bağlandığı belirtildi.

48 SAAT ÖNCEDEN HABER VERİLECEK

Bu bağlamda il genelinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler Mülki İdare Amirliğine en az (48) kırk sekiz saat önceden haber verilecek.

YAPILAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun özellikle vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları ortamlardan uzak durulması yönündeki tavsiye kararları ve İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeler sonrası bazı kamu kurum/kuruluşlar ve STK’lar tarafından açık ve kapalı yerlerde yapılması planlanan toplu katılımlı etkinlikler iptal edilmiş/ertelenmiştir.

ASAYİŞİN KORUNMASI

Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, ilimizde genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla;

MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANDI

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler Mülki İdare Amirliğine en az (48) kırk sekiz saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinliklerin 16.06.2020 tarihi saat:00.01 ile 15.07.2020 tarihi saat:24.00 a kadar 30 (otuz) gün süre ile MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMASI, muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacaktır.

İlgili Makaleler