Personel Alımı

Boğaziçi Üniversitesi Yeni Personel Alımı İlanı Yayınladı! Başvuru Şartları…

Boğaziçi Üniversitesi 18 Erkek ve 7 Kadın olmak üzere toplam 25 personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak olan 25 personel için İlgili  Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve  Güvenlik,  Güvenlik, Kamu  Güvenlik  ve  Asayişin  Sağlanması, Güvenlik ve  Koruma ön  lisans programlarından birinden mezun olmak ve 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak aranılan nitelikler arasında belirtildi.


GENEL ŞARTLAR
*   Başvuracak   adaylarda   yukarıda   belirtilen   özel   şartlar   ile   657   sayılı   Kanunun
48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* 01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.07.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

* Erkek  adaylarda  170  cm den  kısa  olmamak  ve  boy uzunluğunun  cm cinsinden  son  2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

* Bayan  adaylarda 165  cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun  cm cinsinden  son  2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.

*  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi  dolmamış  silahlı/silahsız  özel  güvenlik görevlisi  kimlik  kartına  sahip  olmak,  (Asıl  listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

*  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  anılan  kanun  ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

* Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

İlgili Makaleler