Personel Alımı

Bu Bölümlerde İş Arayanlar! O Kurum Personel Alımlarına Başladı!

İş arayan yüzlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Önemli kamu kurumlarından biri olan Atılım Üniversitesi resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre 8 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Öğretim görevlileri alımı için şartlarını da açıklayan Atılım Üniversitesi, şartlara uyan ve ilana başvuracak olan adayların 15 gün içinde başvurularını kabul edeceğini açıkladı. İşte detaylar…

Aranılan Nitelikler

Yükseköğretim   Kurumlarında   Yabancı   Dil   Öğretimi   ve   Yabancı   Dille   Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik’in  8.  maddesinin  7.  fıkrasında  yer  alan yabancı  dil  ile  ilgili  şartları  sağlamak.

Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Atılım  Üniversitesi  Öğretim  Üyesi  Yükseltme  ve  Atama  Yönergesi’nde  belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin

Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

Öğretim  Görevlileri  İçin:  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Araştırma  Görevlileri  İçin:  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80  puan  veya  eşdeğerliliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Aranılan Belgeler

İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

Resimli öz geçmiş

1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Yabancı dil sınav sonuç belgesi

Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

ALES sonuç belgesi

Nüfus cüzdanı sureti

Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için)

En  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

İlgili Makaleler