Personel Alımı

Bu İlde İkamet Eden Herkes Başvurabilir! Temizlik, Güvenlik, Büro Personelleri…

Ankara ilinde ikamet eden ve iş arayan binlerce vatandaşa güzel haber Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre büro personeli temizlik ve güvenlik görevlisi, mühendis ve tekniker alanlarında personel alımı yapacak. Yayınlanan ilana göre başvuruları 15 gün içinde kabul edecek. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi şartları nelerdir?

Genel Şartlar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alımının ilk şartı Türk vatandaşı olmak.

35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Erkek aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok
olmamak. Kadın aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 162 cm den kısa olmaması.
Kilo alt sınırı 54 kg az, 73 kg çok olmamak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi
hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü
bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1)
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

İlgili Makaleler