Personel Alımı

Bu İlde İkamet Edenler ve Şartlara Uyan Adaylar Alınacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, iş arayan vatandaşlar için yayınladığı ilana göre 116 personel alımı yapacak. Sözleşmeli olarak yapılacak olan personel alımları için şartlarını da yayınlayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin en önemli şartı ise KPSS sınavından puan almış olması olarak ifade edildi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

Genel Şartlar

Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak.

657  Sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  çalışmaya  ve  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek vücut  veya  akıl hastalığı  ile  ilgili  engeli  bulunmamak.  (Göreve  asaleten  atanma  aşamasında  atanmaya  hak  kazanan  tüm  adaylardan  hastanelerden  alınacak  rapor istenecektir.)

Başvuracak  adaylardan  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesine  göre  kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin,  “Bu  şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek  taraflı  feshetmeleri  halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

KPSS  sınavına  girmiş  olmak.  BP13  kodlu  Büro  Personeli  kadrosuna  başvuracaklar  için  EKPSS  sınavına  girmiş  olmak.  (Lisans  mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)

Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.

Mezuniyet Belgesi: e-Devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi.

Nüfus Kayıt Örneği: e-Devlet Barkotlu

KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi

Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM’den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayan belge.

İlgili Makaleler