Personel Alımı

Bu İlde İkamet Edenlere Duyuruldu! KPSS Şartsız İş Arayanlar Başvurabilir!

TED Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusu yaptı. Yayınlanan ilana göre TED Üniversitesi birçok mühendislik alanında personel alımı yapacak. 3 Araştırma görevlisi alacağını açıklayan TED üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre son başvuru tarihi 3 Şubat olarak ifade edildi. TED Üniversitesi’nin yayınladığı iş ilanının şartları nedir?

Genel Şartlar

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

-Lisans derecelerini ”Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” veya “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” alanlarından birinden almış olmaları,
-“Bilgisayar Mühendisliği, “Elektrik- Elektronik Mühendisliği” veya “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları
gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

-Lisans derecelerini ”Endüstri Mühendisliği” alanında almış olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede “Endüstri Mühendisliği” alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

-Lisans derecelerini ”İngilizce Öğretmenliği” veya “İngiliz Dili Eğitimi” alanlarından birinden almış olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede “İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi” alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran  Adayın  İletişim  Bilgileri  (İkamet  Adresi,  Telefon,  E-Mail  Adresi) ile  başvuruda teslim  ettiği  evraklarının  listesinin belirtilmesi  gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.)

Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e- Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi  Yapılarak  Kabul Edilecektir,)

Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi

YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS,  YÖKDİL,  KPDS,  ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul  Edilen  Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,

e-Devlet  Üzerinden  “Resmi  Kuruma”  Hitaben  Alınacak  Adli  Sicil  ve  Arşiv  Kaydı  Sorgulaması  Sonuç  Belgesi  (Belgede  “Adli  Sicil  Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)

Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri

İlgili Makaleler