Personel Alımı

Bu İlde İş Arayanlara Güzel Haber! Kamu Kurumu Teknisyen, Destek Personeli Alacak!

Sivas ilinde iş arayan binlerce vatandaş kamu kurumlarının ilanlarını merakla bekliyor. Son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, resmi internet sitesinden yayınladığı ilana göre destek personeli, tekniker, teknisyen, eczacı, biyolog alanlarında personel alımı yapacak KPSS şartı aranmaksızın kadın ya da erkek alınacak olan personel alımına başvurular 15 gün içinde kabul edilecek. İlanın genel şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3,
önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (14/01/1987 tarihinden sonra
doğanlar).

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’
hükmüne uygun olması.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

İlgili Makaleler