Personel Alımı

Bu Meslekte Olanlara Güzel Haber! Belediye Alım Yapacak!

Antalya Akseki Belediyesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Resmi olarak yapılan açıklamaya göre Antalya Akseki Belediyesi, mimar alımı yapacak. Genel ve özel şartlarını da duyuran Antalya Akseki Belediyesi KPSS sınavından en az80 puan almış olan adaylar arasından seçim yapacak. 14 Ocak 2022 tarihine kadar başvuruları kabul edecek olan belediye’nin şartları…

GENEL ŞARTLARI

1.Türk Vatandaşı Olmak ve Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile,
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

İlgili Makaleler