Personel Alımı

Büro Destek ve Güvenlik Görevliler! Kamu Kurumu Yeni Personeller Alacak!

Isparta ilinde ikamet eden ve iş arayan büro personelleri, destek ve güvenlik personelleri için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi olarak yapılan açıklamaya göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurmak isteyen ve bu illerde ikamet eden adaylar 15 gün içinde başvurularını iletmek durumundadır. İşte o ilanın detayları…

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

Adayların başvurduğu unvan niteliğine göre, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Önlisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci Maddesinin b fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar hakkında yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

İlgili Makaleler