Personel Alımı

Büro Personeli Olmak İsteyenler! O Kamu Kurumu Alımlara Başladı!

Boğaziçi Üniversitesi, resmi internet sitesinde yayınladığı ilana göre büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi, alacağı büro personellerini KPSS şartsız kabul edecek. Büro personeli olmak isteyen vatandaşlar arasından 10 kişi alacak olan Üniversite’nin yayınladığı ilana göre son başvuru tarihi 4 Şubat olarak ifade edildi. İşte ilanın detayları…

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler