Personel Alımı

Büro Personeli, Temizlik ve Güvenlik Görevlileri! Personel Alımları Başladı!

Bitlis Eren Üniversitesi, resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bünyesinden 40 personel istihdam edecek. Büro personeli, teknisyen, temizlik ve güvenlik alanlarında yapılacak olan personel alım ilanına başvurmak için son gün 27 Aralık olarak belirlendi. İlanın genel ve özel şartları…

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Genel Şartlar

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020
KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı
olarak feshedilir.
 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Özel Şartlar

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren
adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması
gerekir).
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İlgili Makaleler