Kamu HaberleriPersonel Alımı

Büro, Temizlik ve Güvenlik Adayları! O Üniversite KPSS Şartsız 335 Personel Alacak!

Ankara Üniversitesi, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre 335 personel alımı yapacak. İş arayan binlerce Ankaralı vatandaşı sevindirecek açıklamaya göre; Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, hasta bakımı, hemşire, teknisyen gibi alanlarda yapılacak 335 personel alımı için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. İlanın genel şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

1)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2)         2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
3)         01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
4)         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5)         Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6)         Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
7)         Üniversitemiz kampüsleri ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat Nöbet/Vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
8)         Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
9)         Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

İlgili Makaleler