Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Büro ve Destek Personelleri Dikkat! Bu İlde İkamet Eden Herkes Başvurabilir!

Muş ilinde ikamet eden binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi olarak yayınlanan ilana göre destek ve büro alanlarında 50 sözleşmeli personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunan ilana başvurmak isteyen adaylar 19 Ocak mesai bitimine kadar başvurularını iletebilecek. Muş Alparslan Üniversitesi personel alım şartları…

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv
araştırması sonucu olumlu olmak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için
KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu
ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru
yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri bilgilendirme
amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması halinde yeni görev yerleri ve görevlerde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.

İlgili Makaleler