Personel Alımı

Bursa’da İkamet Eden Binlerce Vatandaşa Duyuruldu! İş Arayanlar Başvurabilir!

Bursa ilinde ikamet eden ve iş arayan binlerce vatandaş için Bursa Uludağ Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi olarak açıklanan ilana göre üniversite öğretim görevlileri alacağını duyurdu. KPSS şartı bulunmuyor ancak ALES sınavından geçerli puanı almış olanları bünyesinde kabul edecek olan üniversite ilanına başvuru için son gün 13 Ocak. İlanın genel ve özel şartları…

Genel şartlar

Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  en  az 50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen bir sınavdan  bu puan  muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere  üniversite  ve  yüksek  teknoloji enstitüleri,  senato  kararıyla,  bu  Yönetmelikte  belirlenen  ALES  ve  yabancı  dil  puan  barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

 

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Meslek  Yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının  uluslararası  ilişkiler ile yabancı  dille ilgili  uygulamalı  birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  85  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puana  sahip  olma  şartı  aranır.

İlgili Makaleler