Kamu HaberleriPersonel Alımı

Büyükşehir Belediyesine 134 Memur Alınıyor ! Kadro Dağılımı İçin Düzeltme İlanı Yayımlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından daha önce bir ilan yayımlanmış ve 134 memur alımı yapılacağı ifade edilmişti. Kadro dağılımı için düzeltme ilanı yayımlandı.

6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir ilanı yayımlanmış ve en az lise mezunu 134 memur alımı yapılacağı ifade edilmişti. İlanda şu ifadelere yer vrilmişti:

”Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır”

ARANAN ŞARTLAR

Söz konusu ilanda aranan şartlar ise şöyle belirtildi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular ise 30 Mart 2020 ile 10 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No: 35 İlkadım/Samsun) adresine yapacaklardır.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN

DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yeni bir ilan yayımlandı. İlanda kadro dağılımında düzeltme yapıldığı ifade edildi. Düzeltme ilanında “06/03/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan tablodaki 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14 ve 18 sıra nolu satırlar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Düzeltme ilanındaki kadro dağılımı ise şöyle:

Düzeltme ilanı için TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir