Kamu HaberleriPersonel Alımı

Büyükşehir Belediyesine kadın erkek zabıta memuru alımı yapılıyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi üzerinden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir ilanı yayımlandı ve söz konusu ilanda kadın erkek 50 zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilanda KPSS en az 65 puan şartı bulunmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 22 Şubat’ta başlayacak ve 26 Şubat’a kadar devam edecek. Başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kılavuzda belirtilen belirtilen belgeler ile yapacaklardır. Başvurular http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen olarak yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar ise şöyle belirtildi:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler