Gündem

Çalışanların Hakları Nelerdir? Hafta Sonu Ve 7.5 Saat Çalışanlar…

İşverenlerin çalışanlarına karşı bazı yükümlülükleri bulunuyor. Çalışanların haklarını yerine getirmeyen işverenler özellikle gece çalışma, hafta sonu çalışma gibi mevzuata uymamaları sebebiyle çalışanlarının sağlıklarını etkileyebiliyorlar. Faaliyetin devam etmesi için gece ve hafta sonu çalışmaya devam eden iş yerlerinin bir çalışanı 7.5 saatten fazla çalıştırması yasaya göre yasak.

Vardiyalı Çalışma

İşin niteliği gereği vardiyalı sistemde çalışmak durumunda kalan ya da sadece gece çalışan iş yerleri yasanın 69. maddesine tabi tutulur. Yasaya göre gece çalışmanın 20:00-06:00 arasında olması gerektiğini belirtilir. Ayrıca bir çalışanın 7.5 saatten fazla çalışması bu yasayla engellenmektedir. 7.5 saatten fazla çalıştırılan çalışanlar fazla çalışmış sayılır.

Bu maddeye bazı istisnalar eklenmez. turizm, Özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 saatin üzerinde gece çalıştırılabilir. Sürekli gece çalışmak çalışanın sağlığını doğrudan etkileyebileceği için vardiyalı sistemde çalışanların çalışma saatlerinin 2 haftada bir değiştirilmesi zorunludur. En az 11 saat dinlendirilmeyen bir çalışan diğer vardiya da çalıştırılamaz

Haftalık tatil

Bir çalışanın en az 24 saat dinlendirilmesi yasa gereği zorunlu kılınmıştır. Vardiyalı sistemde çalışan bir personelin gece vardiyası ardından gündüz dinlendirilmesi haftalık izninden sayılmayacaktır.

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi bir neden olmadığı sürece birden fazla uzatılamaz. Böyle bir durumda yapılan 2. sözleşme belirsiz süreli sözleşme olarak kabul edilir. Ancak kıdem tazminatı için 1 yıl şartını yerine getiren bir çalışan sözleşmesi ne olursa olsun kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Sözleşmeli alınan personelin deneme süresi ise en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

 

İlgili Makaleler