Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alımları Başladı! 25 Personel Alınacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 26 Ekim tarihine kadar başvuruları kabul edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adayları sınavla bünyesinde istihdam edecek. İş ilanının detayları…

 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 (*)
4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki
şartları da taşımaları gerekmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonun karşısındaki başvuru
şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar
itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonla ilgili aşağıdaki
bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün
bulunmamaktadır.
2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a) Mühendis pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm
mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
c) KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puanı almış olmak.
2.2.2 Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis pozisyonlarının karşısında yer
alan bölümlerden mezun olmak.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer
alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye
mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır

İlgili Makaleler