Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Duyurdu! 35 Yaşını Doldurmamış Herkes Başvurabilir!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacağı ifade edildi. Yarışma sınavına başvurmak isteyen adaylar 26 Ekim tarihine kadar başvurularını iletebilecek. Alım yapılacak alanlar ve sınav detayları…

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 4
Öğrenim Dalları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 4
Öğrenim Dalları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği
Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 2
Öğrenim Dalları: Şehir ve Bölge Planlama

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar
mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği,
geomatik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az
70 (yetmiş) puan almak,
ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş)
yaşını doldurmamış olmak,
d) Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya
askerlik hizmetinden muaf olmak,

İlgili Makaleler