Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yüksek maaşlı personel alımı yapacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yüksek maaşlı personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından verilen ilanda, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki, Bakanlık bünyesinde çalışmak için hangi başvuru şartlarını sağlamak gerekiyor? Son başvuru tarihi ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Kıdemli Ağ Uzmanı, Uygulama Geliştirme Uzmanı unvanlarında görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. Bilişim personeli olarak çalışmak isteyenler için ise başvurularını 15 Haziran 2020 ile 26 Haziran 2020 tarihleri arasında şahsen ya da posta yoluyla gerçekleştirebilecekler.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek, Ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların; A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki, Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (A Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi) Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra; 1.1. Mezuniyet sonrası en az 3 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini belgelemek ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

1.2. Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak,

1.3. Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

1.4. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

1.5. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

1.6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

1.7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

1.8. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

1.9. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

1.10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

1.12. Sunucu işletim sistemleri ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

1.13. Uygulama sunucusu (IIS, Apache Tomcat vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

1.14. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak, 1.15. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,

2. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi) Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

2.1. Mezuniyet sonrası NET Framework, C# ve ASP.NET uygulama geliştirme konularında en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

2.2. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

2.3. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

2.4. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

2.6. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

2.7. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

2.8. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2.9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.10. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

2.11. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

2.12. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,

3.Kıdemli Sistem Uzmanı (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi) Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

3.1. Bilgi işlem merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

3.2. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.3. VMware Certified Professional– Data Center Virtualization (VCP-DCV) veya VMware Certified Professional –Network Virtualization (VCP-NV) konularında tecrübeye sahip olmak.

3.4. Microsoft Exchange, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

3.5. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

3.6. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

3.7. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.8. Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Kıdemli Ağ Uzmanı (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi) Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

4.1. Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

4.2. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

4.3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

4.4. TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x ve Güvenlik duvarı konularında bilgi sahibi olmak,

4.5. WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak, Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Firewall yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Routing, Switching, VoIP vb. yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

4.6. Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.7. Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

4.8. Büyük kapasiteli omurga cihazların yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET) (C Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 2 kişi) Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

5.1. Mezuniyet sonrası C#, .Net Framework ve ASP. NET ile uygulama geliştirme konularında en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

5.2. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

5.3. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

5.4. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

5.5. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

5.6. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

5.7. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

5.8. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

5.9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

5.10. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

5.11. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak, 5 6. İstenilen Belgeler;

Başvuru Şekli

Yeri Ve Tarihi Genel Şartlar başlığında istenilenler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle belgelenen süreleri dikkate alınır. 7. İstenen Belgeler

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),

2) Özgeçmiş,

3) Varsa, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

4) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

5) Çalışma belgeleri,

8. Başvuru Şekli ve Zamanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 15 Haziran – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 (Eskişehir Devlet Yolu) Çankaya/ANKARA 10. Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında puan sırasına göre, ilan edilen personel sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.csb.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları Yeri ve Tarihi Sınav konuları

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. 13. Sonuçların Duyurulması Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır. 14. Ücret Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı, üç katı ve dört katı olarak belirlenmiştir.

İlgili Makaleler