Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kritik Karar ! 2 Ay Boyunca Yasaklandı

Tüm çalışanları ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu karar kapsamında işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

Corona virüsü salgınından dolayı tüm çalışanları ilgilendiren çok önemli bir karar verilmiş ve bu karar ile birlikte belirtilen süreler içinde işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Bu ay sona erecek olan işten çıkarma yasağı hakkında yeni bir karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) yayımlandı. Bu karar ile tüm çalışanlar için işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

YAYIMLANAN KARAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle oldu:

“22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkür Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

4857 sayılı Kanunun Geçici 10. maddesi hükmü ise şu şekilde:

“Geçici Madde 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.”

İlgili Makaleler