Kamu Haberleri

Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlandı: 2023’e kadar vergi affına gidilmeyecek!

2021 ile 2023 yılları arasını kapsayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’ın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete’nin mükekrrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı imzalı karara göre, Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek.

2021-2023 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef, açık, borçlanma durumunu içeren Orta Vadeli Mali Plan 8 Ekim tarihli Resmi Gazete’nin mükkerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yayımlanan karar ile bahsedilen dönemler arasında vergi affına gidilmeyeceği açıklandı.

Harcama alanları tasfiye edilecek

Orta Vadeli Mali Planda (OVMP), dönem sonunda bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3,5 olarak hedeflenirken, verimsiz harcama alanlarının tasfiye edileceği kaydedildi.

OVMP’de, COVID-19’la mücadelenin ekonomiye olan etkisini bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi tedbirlerinin geçici olarak uygulanacağı, ekonomide kalıcı toparlanmayla ise bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacağı vurgulandı.

RADAR sistemi kurulacak

Vergi işlemlerinde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemi kurulacak.

Yerli ürünleri desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek bunların ithalatının azaltılmasına katkı sağlanacak.

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılmasına devam edilecek. Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek.

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetler ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek.

Dijital ekonomik faaliyetlerde, matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacak.
Bireysel e-ihracatçılara yeni bir vergi teşviki getirilecek.

Bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacak

Resmi Gazete’de yer alan mükerrer kararda “Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2021-2023 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Mali Plan dönemi boyunca, Kovid—19 salgını ile mücadele nedeniyle ekonomide ortaya çıkan etkiyi bertaraf etmek için alınan kamu maliyesi tedbirleri geçici sürekle uygulanacak, ekonomide kalıcı toparlanmayla bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacaktır. Mali Plan dönemi sonunda bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3,5 olması hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak merkezi yönetim bütçesinin uygulama süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yakın işbirliği içerisinde koordineli olarak yürütülecektir.” İfadeleri kullanıldı.

İlgili Makaleler