Gündem

Cumhurbaşkanlığı 81 ile yazı gönderdi: Artık vatandaştan istenmeyecek!

Devlet e-Devlet sisteminin geliştirilmesine devam ediyor. Bir çok hizmeti bünyesinde bulunduran e-Devlet uygulaması için, Cumhurbaşkanlığı 81 ile resmi yazı gönderdi. Buna göre, e-devletten alınabilen belgeler için vatandaştan ayrıca fotokopi veya asıl hiçbir belge istenilmeyecek.

Artık vatandaşlar ihtiyaç duydukları pek çok belgeye e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşabiliyorlar. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Bakanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 81 ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ‘’E devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu’’ konulu yazıda, e-devletten alınabilen belgeler için vatandaştan ayrıca fotokopi veya asıl hiçbir belgenin istenilmemesine yönelik talimat verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı imzası taşıyan yazıda, kamu hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan uygulamadan vatandaşın ve diğer kullanıcıların en iyi şekilde istifade edebilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemler titizlikle yerine getirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan 81 ile gönderilen resmi yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Kamu hizmetlerini en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde elektronik ortamdan ulaştırılan ve kamu hizmetlerine tek bir nokradan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı sayesinde vatandaşın ve diğer kullanıcıların kamu kurum ve kuruşları nezdindeki iş ve işlemleri çok daha hızlı yürütülmeye başlamış ve bürokrasinin önüne geçilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek amacıyula kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurularda ibraz edilen belgelere ilişkin olarak aşağıdaki hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Güvenli kimlik doğrulama araçları kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve fiziki veya elektronik ortamda merciine ibraz edilen doğrulanabilir belgeler için başkaca herhangi bir kurum onayı merciinden doğrudan alınmış aslı fotokopisi vs. istenmeyecek, sistemde sunulan belgelerin doğruluğu esas kabul edilecek, ilgili merciinden doğrudan alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere göre işlem yapılacaktı.

2. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenmeyecektir.

3. Kamu hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan bu imkândan vatandaşın ve diğer kullanıcıların en iyi şekilde istifade edebilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemler titizlikle yerine getirilecektir.

Bu çerçevede, e-Devler hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması ve hizmet sunumunun kolaylaştırılmasında, iyileştirilmesinde ve kullanımının arttırılmasında kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin ivedelikle alınmasını önemle arz ve rica ederim.

İlgili Makaleler