Personel Alımı

DAKA personel alım ilanı yayınladı! 4 ilde memur alımı yapılacak!

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre DAKA, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van olmak üzere 4 ilimizde memur alımı yapacak. Alınacak memurlar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı kurumda daimi olarak istihdam edileceklerdir.

DAKA tarından yayınlanan personel alım ilanı detaylarında şu bilgilere yer verildi;

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere 3 memur alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü,

İletişime açık ve kendine güvenen,

Analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip,

Değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen,

Yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü,

Organizasyon ve yönetim becerisine sahip,

Görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek,

Çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip,

İŞ TANIMI

Seyahat engeli olmayan 2 (iki) uzman ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak,

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır.

HANGİ İLLERDE GÖREV YAPACAK?

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır.

Sınavda başarılı olan adaylar Tablo 2’de belirtilen görev ilinde çalışmaya başlatılacaktır fakat tüm adaylar Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölge illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. (İç denetçi, Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Van ilinde görevlendirilecektir.)

ARANAN GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 2 (iki) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Tablo 2’de başvuru yapacağı pozisyon koduna karşılık gelen lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

2019 yılı veya 2020 yılı KPSS Sınavından Tablo 2’de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, 23 Ekim 2020 – 09 Kasım 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan hakkında daha fazla bilgi almak ve tabloları görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

 

İlgili Makaleler