Personel Alımı

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı Yapacak! 70 Kişi İstihdam Edecek!

Danıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. 70 personelin istihdam edeceği bu ilana göre 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacağı belirtildi. KPSS şartı aranan ilanda Başvurular 10/08/2021 Salı günü başlayacak olup, 20/08/2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna
atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son
günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve
sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen
(Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson,
Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal
edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlgili Makaleler