Kamu HaberleriPersonel Alımı

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı Yapacak! Son Gün Yarın!

İş arayan vatandaşlar için Danıştay Başkanlığı bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenen bilim personeli alım ilanı için en önemli şart KPSS puanından en az 70 puan almış olmak. Danıştay Başkanlığına 5 personel alımı yazılım geliştirme uzmanları, sistem geliştirme uzmanları alanlarında yapılacak.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları
haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki
katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki
tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B)
bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle
işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini belgelemek.

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine
sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

İlgili Makaleler