Personel Alımı

Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı!

Danıştay başkanlığı yeni işe alım ilanı yayınladı. İş arayan vatandaşlar için açılan yeni personel ilanına başvuru şartlarını yerine getirenler sözleşmeli işe alınacak. En önemli şartlardan biri ise KPSS en az 70 puan almanız gerekmektedir. www.danistay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir  şekilde  doldurulduktan  sonra  istenilen  belgelerle  beraber 12/07/2021  –  30/07/2021  tarihleri arasında başvurulması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.
k)   Tercihen   Güvenlik   Duvarı,   IPS,   IDS,   İçerik   Filtreleme   ve   Yük   Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
l) Tercihen Yerel Alan Ağı (LAN),  Geniş Alan Ağı (WAN),  Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
m)   Tercihen   VMware   Certified   Professional   (VCP)   Sertifikasına   sahip   olmak   ve belgelemek.
n) Tercihen Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.
o)  Tercihen  Cisco  Certified  Network  Associate  (CCNA),  Cisco  Certified  Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek.
p) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

2.  YAZILIM  GELİŞTİRME  UZMANI  (JAVA)  (2  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.
b) J2EE mimarisinde çalışan proje veya projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak.
d) UML tecrübesine sahip olmak.
e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve tasarım kalıplarını etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak.
f) RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL bilgisine, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak.
g) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
h) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.
i) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.
j) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak.
k) SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahip olmak.
l) Versiyonlama araçlarından (GIT, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak.
m) Java Swing tecrübesine sahip olmak.
n) JUnit test frameworkünde tecrübe sahibi olmak.
o)  Raporlama  araçlarından  (Style  Report,  Jasper  Report)  en  az  birinde  tecrübe  sahibi olmak.
p) Tercihen Web Frameworklerinin (Spring, Struts, Vaadin, JSF vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
r)  Tercihen  Oracle  Certified  Associate  (OCA)  ve/veya  Oracle  Certified  Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

3.  YAZILIM  GELİŞTİRME  UZMANI  (2  Kişi  –  Tam  Zamanlı  –  Aylık  Brüt  Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.
b) NodeJS ortamında yazılım geliştirmiş ve tecrübe sahibi olmak.
c) Mikro servis mimarisi, REST web servis, GraphQL, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d)  Kurumsal  yazılım  geliştirme  süreçleri  ve  .NET  teknolojileri  (ASP.NET,  ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, Entity Framework ve LINQ) hakkında bilgi sahibi olmak.
e)  JavaScript,  Javascript  framework  ve  kütüphanelerinden  en  az birinde  (Vue,  Angular, React) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
f) Jquery Ajax Teknolojileri, CSS3, HTML5, XHTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
g)  Güncel  web  tarayıcıları  ile  uyumlu  responsive  tasarımlar  yapabilmek  için  Bootstrap CSS framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
h) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak.
i) MS SQL , Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birinde uygulama geliştirmiş ve SQL konusunda ileri seviye tecrübe ve bilgi sahip olmak.
j) UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.
k) Kaynak kod kontrol yönetim araçlarından (TFS, GIT, SVN vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
l) Sürekli entegrasyon/Sürekli dağıtım (CI/CD) konularında bilgi sahibi olmak.
m)  Microsoft  IIS,  Apache  ve  NGINX  gibi  web  sunucularından  en  az  birinde  web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
n) Tercihen mikro frontend konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
o) Tercihen konteyner (LXC, Docker vb.) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
p) Tercihen güvenli yazılım geliştirme  metodolojileri  konusunda bilgi ve  tecrübe sahibi
r) Tercihen web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İlgili Makaleler