Personel Alımı

Danıştay Başkanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! Personel Alım Şartları Neler?

Danıştay Başkanlığı 30 kişilik sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi İŞKUR internet sitesinde yayınlanan ilana göre güvenlik ve temizlik hizmetlerine alınacak olan 30 kişilik personel alımına başvuruları 9-13 Ağustos tarihleri arasında şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kabul edileceği belirtildi. 30 kişinin istihdam edileceği Danıştay Başkanlığı iş ilanı başvuru şartları

Genel Şartlar:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum olmamak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç
edilmemiş olmak.

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7) Güvenlik hizmetlerine başvuracaklar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

İlgili Makaleler