Kamu Haberleri

Devlet sigorta girişi olan vatandaşlara bir kereliğine 801 TL ödüyor!

Türkiye’de ölen sigortalının ailesine bir defaya mahsus olmak üzere 801 TL ödeme yapıyor. Pek çok vatandaş tarafından bilinmeyen ödenekten yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Peki, cenaze ödeneği kimlere yapılır? Ödenekten faydalanmanın şartları nelerdir? İşte cenaze ödeneği ile ilgili detaylar…

Devlet tarafından vatandaşlara çeşitli nakdi destekler sağlanıyor. Bunlardan biri de ölen vatandaşın yakınlarına verilen cenaze yardımı. SGK aracılığı ile vefat eden vatandaşın yakınına bir kereliğine 801 TL para ödemesi yapılıyor. Ödemeden faydalanmak isteyen yakının 5 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekiyor.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

İlgili Makaleler