GenelPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Dışişleri Bakanlığı personel alımı için sınav ilanı yayınladı!

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için sınav ilanı yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, sınava girmek isteyen adayların en geç 27 Temmuz 2020’ye kadar, aşağıda belirtilen adrese başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Peki, kimler personel alımı için başvuru yapabilir? Hangi kadrolara personel alınacak? İşte ayrıntılar…

Dışişleri Bakanlığı bugün Resmi Gazete’de sınav şartı ile yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Dışişleri Bakanlığı, Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 4 personel alımı yapacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı şöyle dedi;

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

KPSS ŞARTI

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 10 Ağustos ile 12-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav başvuruları, 10 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak ve 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.

İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800) ve Özgeçmiş,
b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair edevletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
b) En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara tebligat yapılmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav konuları 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Uygulamalı sınav, Bakanlık yerleşkesinde Bakanlık tarafından temin edilecek bir bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen algoritma problemlerine çözümleri ve rapor sonuçlarını oluşturacak veritabanı sorgularını oluşturması şeklinde uygulanmaktadır. Algoritma problemleri için C# ve VB.NET programlama dilleri, veritabanı sorguları için ise TSQL dili kullanılacaktır. Bakanlık tarafından temin edilen bilgisayarda Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server ile Microsoft SQL Server Management Studio kurulu olarak bulunacaktır.
d) Uygulamalı sınav boyunca Bakanlık tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.
e) Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
b) Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınav 10 Ağustos ile 12-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 8, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır.
d) Sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak adayların 2 nüsha arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Söz konusu form Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların duyurusundan elektronik ortamda indirilebilecektir)

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla iletişime geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdür Yardımcılığı
Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
E-posta: perd.ih@mfa.gov.tr
Tel : (312) 292 14 40
(312) 292 12 91

DİĞER TÜM BİLGİLERİ RESMİ İLAN ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler