Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı! En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre lise mezunu ve KPSS sınavından en az 50 puan alanların alınacağı 47 aday Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Başvurular, 13.09.2021-24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden kabul edilecek. İlanın detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel
şartları taşımak,
2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan
almış olmak.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki
adayla aynı puanı alanlar dâhil sözlü sınava çağrılacaktır.
Sınav Konuları;
Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek
değerlendirilecektir.
a) Mesleki bilgi düzeyi (35 puan),
b) Mesleki beceri (35 puan),
c) Genel kültürü, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (30 puan).
4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
ayrıca ilan edilecektir.
5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus
cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş
belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport
dışında kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.

İlgili Makaleler