Gündem

Doğal Afetlerden Etkilenenlere Önemli karar! Resmi Gazete’ de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi gazetede yayınlanan yeni bir karar alındı. Alınan bu karara göre Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel ve yangın felaketleri sebebiyle zor durumda kalan vatandaşların idarelere olan borç ve taksit ödeme süreleri uzatıldı. Son tarih nedir?

Mücbir sebep hali

Resmi gazetede yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karara göre doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların bu yerlerdeki alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatıldı. Alınan bu karar doğal afetlerden etkilenen vatandaşların yüzünü güldürdü.

Karara göre mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki dairelere borcu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden, ödeme süresinin son günü halin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler de dahil olmak üzere birinci taksitin ödeme süresi halin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylardan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

İlgili Makaleler