Alexa

Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazate'nin sayısında, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazate'nin sayısında, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!
Editor: Pelin KILIÇ
31 Ekim 2017 - 10:53

31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazate'nin sayısında, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı bildirildi.

YAYIMLANAN YÖNETMELİK:

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (48) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“48) Sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisi: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden satın ve/veya teslim alınıp sıkıştırıldığı ve mülkiyeti/zilliyeti lisans sahibinde veya diğer bir CNG satış veya CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibinde olan basınçlı kaplara doldurulduğu tesisleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) CNG satış, OtoCNG ve toptan satış (OtoLNG) lisanslarında tesis adresinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG, toptan satış (OtoLNG) ve iletim (LNG) lisanslarında yapılacak diğer tüm tadiller,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tüzel kişiliğin aşağıda belirtilen tutarda asgari sermayeye sahip olması,MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

KAMUİLANLARI.COM - ANKARA

YORUMLAR

  • 0 Yorum