Kamu HaberleriPersonel Alımı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanı yayınladı!

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden birinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yayınlanan personel alım ilanı 16 Mart 2020 tarihinde verildi. Kuruma yapılacak olan başvurular ise 6 Nisan 2020 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında kabul edilecek. DAKA bünyesinde çalışmak isteyen adayların kurum tarafından yapılacak olan sözlü sınava katılabilmek için başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. Peki, başvuru şartları neler?

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı uzman, destek personeli ve iç denetçi kadrolarında çalıştırılmak üzere toplamda 7 personel alımı yapacağını duyurdu. Van merkezli olan ajansın kadrosuna seçilen elemanların Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden birinde istihdam edileceği açıklandı. Kurum tarafından verilen personel alımında kadrolara çalıştırılacak elemanlara ilişkin olarak, “TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 3 (üç) uzman ve 3 (üç) destek personeli ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır.” açıklaması yapıldı.

GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)puanı ile 2 (iki) ve iş tecrübesi ile 1 (bir) olmak üzere toplamda 3 (üç) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

KPSS Puanı ile Başvurulacak Pozisyonlar

KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek, UZMAN-KPSS şeklinde tanımlanmış pozisyonda 2 kişi istihdam edilecektir. Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Tablo 2’de, başvuru yapacağı pozisyon koduna karşılık gelen lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan(CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan KPSS Sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo 2’de verilen ilgili puan türlerinden 80 (seksen) puan almış olmak.

İş Tecrübesi ile Başvurulacak Pozisyon

İş tecrübesi ile başvuru yapılabilecek 1 (bir) pozisyon bulunmakta olup UZMAN-Tecrübe kodu ile tanımlanmıştır.

Üniversitelerin iktisat, maliye, kamu yönetimi dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,
Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki çalışma konularının birinden en az 10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak

1. Planlama, programlama
2. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi
3. Strateji geliştirme, strateji yönetimi
4. İzleme ve değerlendirme
5. Tanıtım, danışmanlık
6. Şehircilik ve çevre
7. Araştırma-geliştirme
8. Bilgi ve iletişim teknolojileri
9. Finansman
10. İnsan kaynakları yönetimi
11. Uluslararası ticaret

İş Tecrübesi ile Alınacak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri İş tecrübesi ile uzman pozisyonuna başvuracak adaylar Tablo 3’te belirtilen kriter setine göre değerlendirilecektir.

İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
İç Denetçi için Sınava Giriş Şartları

Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve
endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama, mühendislik dallarından veya bunlara
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

İç Denetçi için Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak
değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi dikkate alınacaktır.)

İç denetim alanında birden fazla ulusal/uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak

DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımıza ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı puanı ile 1 (bir) Grafik Tasarımcı, 1 (bir) Basın, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu ve 1 (bir) İdari Personel olmak üzere toplamda 3 (üç) destek personeli alımı gerçekleştirilecektir.

Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları KPSS P1, P2 veya P3 puan türlerinden birinden en az 60 puan, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır. 4.1 Grafik Tasarımcı: Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak tasarım yeteneğine sahip, kreatif yönü gelişmiş, broşür, afiş, dergi, kitapçık vb. basılı materyallerin grafik tasarımını yapabilecek, dijital platformlarda kullanılacak görsel tasarımları hazırlayabilecek, ürün ve iş geliştirme becerisine sahip, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Coreldraw vb. grafik tasarım programlarını ve Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen 1 (bir) Grafik Tasarımcı istihdam edilecektir.

Grafik Tasarımcı Pozisyonu için Tercih Nedenleri:

Üniversitelerin tasarım bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak,

Kamu veya özel kesimde tasarım alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek. 4.2 Basın, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu: Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak basın ve halkla ilişkiler çalışmalarını aktif bir şekilde yürütebilecek, organizasyon faaliyetlerini koordine edebilecek, kurumsal medya hesaplarının takibini ve içerik paylaşımlarını yapabilecek iletişim ve organizasyon becerileri güçlü, iş takibi ve koordinasyon becerisi yüksek, araştırmacı, detaycı, yenilikçi, üretken, tanıtım materyallerine (tanıtıcı broşür, dergi, gazete vb.) içerik hazırlayabilecek, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlayabilecek, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. dijital platformlara hakim, Ajans organizasyonlarında ihtiyaç halinde video-fotoğraf çekimlerini gerçekleştirebilecek, Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen, Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına hakim, üniversitelerin basın, yayın, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, medya ve iletişim, gazetecilik vb. iletişim dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olan 1 (bir) Basın, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu istihdam edilecektir.

Basın, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Pozisyonu için Tercih Nedenleri:

Kamu veya özel kesimde organizasyon ve süreç yönetimi, tanıtım, danışmanlık, içerik üreticiliği, kurumsal medya hesaplarının yönetimi vb. alanlarda en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek,

Profesyonel düzeyde fotoğraf makinesi ve video kamera kullanabilmek ve bunu belgelendirmek 4.3 İdari Personel: Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak üniversitelerin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık, mühendislik ve matematik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun 1 (bir) İdari Personel istihdam edilecektir.

İdari Personel için Tercih Nedenleri:

Microsoft Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanmak ve resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,

Mesleki deneyiminde bölgesel kalkınma programlarından ve/veya kalkınma ajanslarından herhangi birinde ve AB destekli bölgesel kalkınma projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

Proje hazırlama, izleme, değerlendirme, girişimcilik vb. konularda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek.

Başvuru Şekli ve Yeri:

Başvurular, 6-17 Nisan 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir