Personel Alımı

Düzce Üniversitesi hemşire alım ilanı!

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü yeni bir hemşire alım ilanı yayınladı. İlana göre Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine lise ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden hemşire alımı yapılacak. Hemşire alımı başvuruları 23 Aralık 2020’de sona erecektir.

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Düzce Üniversitesi hemşire alımı başvuruları ile ilgili tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4.  Maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslarda Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’da  yer  alan  ek  2.  maddenin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 4 (dört ) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 09.12.2020-23.12.2020

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler;

1- Başvuru Formu
2- Fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Diploma
5- KPSS Lise/ Ön Lisans / Lisans sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmında açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

İlgili Makaleler