Gündem

e-Devlet üzerinden ücretsiz seyahat kartı başvurusu yapılıyor! Ücretsiz seyahat kartı kimlere veriliyor? Ücretsiz seyahat kartı başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ayrıcalık ile bazı vatandaşlar ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyorlar. Peki, ücretsiz seyahat kartı kimlere veriliyor? Ücretsiz seyahat kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte ücretsiz seyahat kartı hakkında en merak edilen soruların cevapları

Türkiye’de bazı vatandaşların ücretsiz seyahat hakkı bulunuyor. Bu vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden yaptıkları başvuru ile ücretsiz seyahat kartı alabiliyorlar. Peki, kimler seyahat kartı alabilir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinde ücretsiz seyahat kartı ile ilgili bilgiler yayımlandı. Buna göre aşağıdaki vatandaşlar ücretsiz seyahat hakkından faydalanabiliyorlar.

Ücretsiz seyahat hakkı bulunanlar

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,

b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,
kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,

c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;
1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin, kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,

ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları,

d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri,

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları ile (667 KHK)

15 Temmuz darbe girişiminde malul olan ve malul sayılacak derecede yarası olmayan vatandaşlarımızın, kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları Ücretsiz Seyahat Kartı hakkından yararlanabilecektir.

Ücretsiz seyahat kartı başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifre bilgileri ile giren vatandaşlar ücretsiz seyahat kartı başvurusunda bulunabiliyorlar.

Ücretsiz seyahat kartına başvuru yapmak için tıklayınız.

İlgili Makaleler