Eğitim

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri 64 Personel Alımı Yapacak!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından seçilecek adaylar çeşitli üniversitelere alınacaklar. İşte bugün yayınlanan o ilanlar ve başvuru detayları…

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 26 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan iki farklı duyuruda toplamda 26 akademik personele kadro açıldığığı duyuruldu.İlgili ilanda; “Ayrıntılı başvuru adreslerine Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresindeki ilgili ilan linkinden ulaşılabilir. Başvuru şekli  şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.” ifadesi yer aldı. İlgili ilanlar aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ  PERSONEL ALIM İLANI-2

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI YAPACAK

Üniversite Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada;

“Üniversitemiz aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

-Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

-Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten (25.10.2019) itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için Mühendislik ve Hukuk Fakültesi Dekanlıkları. Doçent kadrosuna* başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

– Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye başvuru yapacaklardır.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerİne verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. ” ifadesine yer verildi.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 30 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

” Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN: – Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN: – Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: – 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı (25 Ekim 2019) tarihten itibaren 15. gündür.” ifadeleri kullanıldı.

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 30  PERSONEL ALIM İLANI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 3  PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 15 (onbeş) gündür.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 23. maddesine itibarenuygun olarak; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ekinde ;

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi,

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik belgesi,

3)- YDS, ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi,

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6)- personel.ksu.edu.tr adresinden belgeler ve formlar başlığı altından temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu,

7)- 1 Adet Fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili akademik birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 3  PERSONEL ALIM İLANI

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir