Eğitim

MEB adaylık tamamlama tarihini açıkladı!

Aday öğretmenlik iş ve işlemleri 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup 17 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan AKS e-Kılavuzu doğrultusunda aday öğretmenler, 08 Aralık 2019 tarihinde Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) tabi tutulmuş ve 24 Aralık 2019 tarihinde sınav sonuçları duyurulmuştur. 

Bu kapsamda; 

1- Sınav sonucunda “Başarılı” olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği- sınav (sonucu) ilan tarihi olan 24 Aralık 2019’un adaylık tamamlama tarihi olarak kabul edilecek. 

2- Sınav sonucunda “Başarısız” olan aday öğretmenler hakkında, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinin 7.fıkrası “..sınavdan başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda 6. fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.” hükmüne göre işlem yapılacak. 

3- Sınav sonucu “Girmedi” veya “Başvurmadı” olarak belirtilen aday öğretmenlerin sınava katılmama mazeretlerinin II Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenerek yasal mazereti kabul edilenlere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19. maddesinin 3. fıkrası gereğince “Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır.” hükmü doğrultusunda mazeretli dönem atlatma işlemi yapılacak. Mazereti bulunmayan ya da mazereti kabul edilmeyenlere ise 2. maddede belirtilen “Başarısız” hükümlerinin uygulanması ve Genel Müdürlüğe bilgi verilecek. 

4- Sınav sonrası yapılması gerekli iş ve işlemlerin, MEBBİS Aday Performans Değerlendirme Modülüne ivedilikle işlenecek. 

MEB’in o yazısı:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir