EkonomiKamu Haberleri

Ehliyet cezalarına af gündemi meclise getirildi!

100 ceza puanını doldurmuş olan, hız sınırından dolayı ehliyetine el konulan ya da trafik cezaları bulunan sürücüler için ehliyet cezalarına af getirilmesi talebi meclise getirildi. Meclis gündemine getiren MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ‘’ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan, herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus bir ehliyet affının çıkarılması talebimizdir’’ dedi. Yediemin depolarında bekleyen hacizli araçlar için veya trafik cezalarından dolayı çekilen araçlar için en az altı ay bir yıl gibi bir süre içerisinde yeniden satışının yapılabilmesi gerektiğini belirtti.

EHLİYET CEZALARINA AF TALEBİ

Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda şu açıklamaları yaptı;

100 ceza puanını doldurmuş olan, hız sınırından dolayı ehliyetine el konulan ya da trafik cezaları bulunan sürücüler ehliyet affı bekliyorlar. Bu pandemi süreci içerisinde bu vatandaşlarımızın meslekleri şoförlük olduğu için iş bulamadıklarını, kalan cezalarının paraya çevrilmesini istiyorlar. Bu sebeple sadece ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan, herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus bir ehliyet affının çıkarılması talebimizdir.

YEDİEMİN DEPOLARINA ÇEKİLEN ARAÇLAR

Sayın Bakanım, benim geçtiğimiz bütçe görüşmelerinde dile getirdiğim bu yediemin depolarında haciz ve icra işlemlerinden dolayı bekletilen araçlarla ilgili bir kez daha size hatırlatmada bulunmak istiyorum. Türkiye’de binlerce, yüz binlerce araç, yüz binlerce motosiklet bürokrasiden dolayı, mahkemelerin sonuçlanamamasından dolayı on yıldır, yirmi yıldır, otuz yıldır yediemin depolarında bekletilmektedir. Burada hem millî servet yok olmakta hem de bu mallar değerini kaybetmektedir.

Bununla ilgili de Adalet Bakanlığıyla ve Maliye Bakanlığıyla bir uzlaşma yapılarak yediemin depolarına değişik sebeplerden dolayı, borcundan veya trafik cezalarından dolayı çekilen araçların en az altı ay bir yıl gibi bir süre içerisinde yeniden satışının yapılabilmesi hem devletimizin buralardan olan alacağının tahsilatına hem vatandaşlarımızın borçlarının azalmasına sebebiyet verecek hem de Türkiye yıllarca milyarlarca dolarlık hurda ithalatı yapıyor, bunların bir kısmının da geri dönüşümünün sağlanarak hurda ithalatını azaltacağını düşünüyorum.

Bunu mutlaka Hükûmetin gündemine almasını bekliyorum. Yapılacak olan işlem basit: Uyuşmazlık hâlinde en geç bir yıl içerisinde araç satılmalı ve paraya çevrilmelidir. Bu satış süreci hızlandırıldığında araçlar çürümekten kurtulacak, erken satılacağı için de değer kaybı olmayacaktır. Devletin alacağı varsa tahsil edilmiş olacak, vatandaşın borcu azalacak, ekonomiye katkı sunulacak. Satış da mezat salonlarında değil, e-ihaleyle internet ortamında yapılmalı ve herkese açık olmalıdır.

İlgili Makaleler