Ekonomi

Asgari Ücretten Alınan Vergiler Kaldırılacak Mı? Son Durum Ne Oldu?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1952 yılında kurulan Türkiye’nin ilk büyük işçi konfederasyonudur. Genel Merkezi Ankara‘dadır. Genel Başkanı Ergün ATALAY‘dIr. 35 üye sendikası vardır. 

Türk İş’ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyon tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, siyasi parti grup başkanvekillikleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na vergi düzenlemeleriyle ilgili talepleri içeren bir yazı gönderildiği bildirildi.

Gönderilen yazının içeriğinde, Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğuna dikkat çekilerek, Anayasanın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesine işaret edildi.

Dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisinin, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulması olduğu ifade edilen yazıda,

“Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik ‘vergi adaleti’ sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımları Konfederasyonumuz olumlu karşılamaktadır.” ifadeleri yer aldı. TBMM’ye sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne işaret edilen yazıda, gündeme gelen değişiklik önerilerinin de Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ortamın yanı sıra öncelikle sosyal beklentilere uygun olması gerektiği vurgulandı.

“İşçiyi, işveren ile aynı ölçüde vergilendirmek adaletsizdir”

Gelir vergisi tarifesindeki artışın enflasyonun altında belirlenmesinin diğer bir mağduriyet konusu olduğu belirtilen yazıda, “Doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün ağırlığı ve olumsuz etkisi, işçinin eline geçen net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek gerilemesidir.” ifadeleri kaydedildi. Ücretli çalışanın bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücretinin azaldığı da önemle vurgulandı.

“Asgari ücretten alınan vergi kaldırılsın”

Asgari ücretten alınan verginin kaldırılmasının talep edildiği yazıda, “En az geçim indirimi” uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir kazanç elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması istendi.

Yazıda belirtilen ifadelere göre,

“Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi, yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılması olumlu bir adım olacaktır. En düşük gelirli kesimlerin tasarruf yapabilir duruma gelmeleri için tüketim vergi yükünün (dolaylı verginin) azaltılması gerekmektedir. Özellikle istihdamı teşvik etmeye yönelik olmak üzere çalışanlarda konut grubuna giren elektrik, su, doğalgaz gibi ürünlerin KDV oranları tüketim seviyelerine göre farklılaştırılmalıdır. Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. Türkiye’de vergi alanında yapılacak ‘reform’ ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.” dedi.

Türk-İş‘in talep ve beklentisinin, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve işçiler lehine iyileştirme yapılması olduğu ifade edilen yazıda, “Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir