Ekonomi

KİT’teki taşerona kadro şartları nedir? 50 Bin Kişiye Kadro Müjdesi!

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçiler, kamu kurumu kadrolarında sürekli işçi statüsünde görev yapmaları için KİT’ler açılacak kadrolar dahilinde geçiş yapabilecekler. 2020 yılı yatırım ve finansman kararnamesinde önemli detaylar belirlendi. Şimdi konuyala ilgili en çok sorulanlar : KİT’teki taşerona kadro şartları nedir? 50 bin kit işçisine kadro verilecek mi? Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. Merakla beklenen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

KİT İŞÇİLERİNE KADRO VERİLECEK;

KİT’lerde hizmet alım sözleşmesi kapsamında istihdam edilen işçilerin Kamu Kurumu kadrosunda sürekli işçi olarak görev yapmaları için 2020 yatırım ve finansman kararnamesinde 8. madde eklendi. 2019 yılı yatırım ve finansman kararnamesinde bu madde bulunmuyordu. Buna göre başvurularda istenilecek şartlar ise şu şekilde olacak;

.BAŞVURU ŞARTLARI;

1- KİT’ler ve bağlı ortaklarında 4 Aralık 2017 tarihi itibari ile 2 yıl boyunca kesintisiz olarak çalışmış olmak gerekli olacak. Bu kesintilerde, doğum, askerlik, yıllık izin ve 30 günü geçmeyen kesintiler hariç tutulacak.

2-Başvuru yapacak adayların tespiti için başvuru şartları 375 sayılı KHK’nın 23. maddesi esas alınacak.

3-Yönetim Kurulu tarafından yazılı ve sözlü sınav veya uygulama sınavı gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu sınavda gerekli olan esasları tespit etmekte yetkili olacak.

KİT’LERİN KADROYA ALINMASI İÇİN SINAV YAPILACAK

Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentileri devam ediyor.

KİT’LER NEDEN TAŞERON İŞÇİ UYGULAMASINA GİRMİYOR?

TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar KİT’lere örnektir. KİT’lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT’lerde çalışanlar 657’li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT’ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

KİT’İN SERMAYESİ KİME AİT?

Önceleri sermayelerinin tamamı devlete ait olurken, daha sonraları yapılan yasal bir değişiklikle özel kesimle ortaklık şeklinde kurulmalarına izin verilmiş ve bundan sonra sayıları hızla artmıştır. Önceleri özel sermaye birikiminin ve müteşebbis sınıfının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan KİT’ler, sonraları süreklilik kazanmış ve Türk ekonomisi içinde ağırlıklı bir yer tutmaya başlamıştır.

.

.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir