Ekonomi

KYK Kredi Borçları Affediliyor Mu? KYK Borcu Hangi Koşullar Altında Silinir? Kimler Borcu Erteleyebilir? İşte Detaylar…

KYK Öğrenim Kredisi, yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi anlamda destekleyerek sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

üniversite öğrencileri ile ilgili görsel sonucu
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri, 

Lisans öğrencileri, 

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

üniversite öğrencileri ile ilgili görsel sonucu
Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç) 

Ek süre öğrenim gören öğrenciler, 

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) 

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, 

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 

Yabancı uyruklu öğrenciler, 

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, 

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, 

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

kyk borcu ile ilgili görsel sonucu

KYK borcu hangi koşullar altında silinir?

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

Borcun silinebilmesinin bir diğer olanağı ise kredinin bursa dönüşmesidir. Kredi alırken durumunda değişiklik olup ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrenciler bu durumlarını belgelendirebilirler ise meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren kredi bursa dönüştürülmektedir.

Zamanında ödenmezse ne olur?
Öğrencilerin, borçlarını kredi alımları sonlandığı tarihten iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktarlara, enflasyon artışının ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor.

üniversite öğrencileri ile ilgili görsel sonucu

Yapılandırma Hakkı Var Mıdır?
KYK Borçları yapılandırılabiliyor. Başvurular Vergi Dairesi’nden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘gib. gov.tr’ internet adresinden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Erken Ödeyene İndirim Var!
KYK Borçlarının erken ödenmesi halinde indirim yapılıyor. Ancak sadece kredi borcunun tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde indirim uygulanıyor. İndirim anaparaya değil, anaparaya eklenen enflasyon farkından doğan borca uygulanıyor. Ödeme başlangıç tarihinden önce borcu ilk yıl öderseniz yüzde 30; 2’nci yıl öderseniz yüzde 20 erken ödeme indirimi uygulanıyor.

ödeme ile ilgili görsel sonucu

İşsizler Erteleyebiliyor
KYK borcu olanların, normal şartlara göre mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Öğrencinin, işe giremese bile 2 yıl sonra borcunu ödemeye başlaması şart koşuluyordu. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Düzenlemeye göre, yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.

Ödenmezse Ne Olur?
Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Bu durumda gecikme faizi eklenmesinin yanı sıra ilk aşamada borçların bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ödenmediği takdirde borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devrediliyor. Devir işlemi sonrası borçların bankaya değil ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yine ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılıyor.

öğrenci ödeme ile ilgili görsel sonucu

Peki KYK Borçları Silinecek Mi? Son Durum Nedir?

KYK borçları, üniversitede öğrenim kredisi almış mezunların önündeki en büyük sorunlar arasında görülürken bilindiği üzere gecikme zammı geçtiğimiz aylarda yüzde 2,5’dan yüzde 2’ye düşürülmüştü. Konu Meclis, gündemine taşınarak, borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. TBMM’ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

Peki Son Durum Nedir?

KYK borçlarının affedilmesiyle ilgili henüz AK Parti ve hükümetten bir adım gelmese de uzmanlar bu konuda ümitsiz değil. KYK borçlarının affedilmesiyle şuan gündemde bir gelişme yok. Bu duruma karşıt olarak, uzmanlar yaptıkları yorumlarda kamuya olan borçlarda önümüzdeki süreç içerisinde yeni bir yapılandırmanın olacağını düşünüyorlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir