Ekonomi

Emeklileri ilgilendiren ikramiye kararı: Faiziyle ödenecek!

Türkiye’de emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor.Bu kapsamda bir memur emeklisi 30 yılı geçen hizmet süresinin emekli ikramiyesine eklenmesi için dava açtı. Danıştaya giden davada ödenmeyen ikramiyenin de faiziyle emekli memura ödenmesine karar verildi.

Bu sene 13 milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyesi ödemelerini aldılar. İkramiye ödemeleri ile ilgili olarak bir memur emeklisi ise 30 yılı geçen hizmet süresinin de emekli ikramiyesine eklenmesi isteğiyle dava açtı.

Faiziyle ödenecek

Emeklinin ikramiye davası yerel mahkeme tarafından reddedildi. Davanın peşini bırakmayan memur ise Anayasa Mahkemesi’ne gitti. AYM memuru haklı bulup hak ihlali kararı verdi. İdare mahkemesine giden dosya için 30 yılı aşan süreler için de ikramiye ödenmesine hükmedildi. Son olarak Danıştay, emekli memurun hizmet yılının tamamının hesaplanarak faiziyle ödenmesine karar verdi.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

Dava, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen davacının, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine, 30 fiili hizmet yılından fazla geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali, yoksu kaldığı ikramiye tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının var olan ve önceki mevzuat ile elinden alınan hakka Anayasa Mahkemesinin kararı ile yeniden kavuştuğu, geçmişte elde edemediği bir hakkı talep edebileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; 30 fiili hizmet yılından fazla hizmet süreleri için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan değerler dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

İlgili Makaleler