GündemKamu Haberleri

Emeklilik primleri devlet tarafından ödenmeyecek!

Corona virüsü salgını sonrası hazırlanan istihdam paketi TBMM’ye sunuldu. Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen teklifte bazı değişiklikler yapıldı. Daha önce tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlerin emeklilik primlerinin devlet tarafından ödenmesi bekleniyordu. Ancak yapılan düzenleme ile bu madde çıkarıldı.

Türkiye’de hükümet corona virüsü salgınının yaralarının sarılması için yeni çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda hazırlanan istihdam paketi meclise sunuldu. Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen teklifte bazı değişiklikler yapıldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç düzenleme ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

Sadece çalıştıkları günler emeklilikten sayılacak

Buna göre, TBMM’ye sunulan teklifte kısmı zamanlı çalışanlar ile ilgili yeni düzenlemer yapıldı. Paker kapsamında kısmi zamanlı çalışmaya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin emeklilik primlerinin devletçe karşılanması öngörülüyordu. Ancak meclise sunulan düzenlemede bu kısma yer verilmedi. Yani kısmi çalışmaya geçenlerin sadece çalıştıkları günler emekliliklerine sayılacak.

Öte yandan, tam süreli çalışmakta iken kısmi süreli çalışmaya başlayanların ücretleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Gelir vergisi istisnası uygulanabilmesi için işverenin, kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam etmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi gerekiyor. İstisna uygulaması 12 ayı aşmamak üzere, yeni işe alınan kısmi süreli çalışanın çalıştığı süre boyunca devam edecek.

Kısmi zamanlı çalışmaya geçenlere vergi istisnası

Kanun teklifinde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçiş için başvuranlar için vergi istisnası öngörülüyor. Bu süre, cumhurbaşkanı kararı ile her defasında birer yıl olmak üzere dört defaya kadar uzatılabilecek. 12 ay olan gelir vergisi istisnası süresi de yine dört yıla kadar çıkartılabilecek.

 

25 yaşını dolduranların tam primleri ödenecek

25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde, işveren bunların çalıştırıldıkları süreler için günlük asgari ücretin yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi, yüzde 12.5’i oranında da genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyecek. Saat hesabıyla çalışanların çalıştıkları her 7.5 saat, bir gün kabul ediliyor. Ayda 67 saat çalışan kişi için 9 günlük asgari ücretin yüzde 14.5’i oranında prim ödemesi yapılacak.
Meclise sunulan pakete göre, 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaştaki kişiler ile, 2 yıla kadar süreyle zincirleme belirli süreli sözleşme yapılabilecek.

25 yaşını doldurmuş ve son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günü aşmış olan vatandaşlar düşük prim ile çalıştırılamayacaklar. Bu kişiler kısmı süreli olarak çalışmaya devam edebilecek. Ancak primler tam olarak yatırılacak.

İlgili Makaleler