İşkur İş İlanları

Emniyet Müdürlüğü daimi istihdamlı büro işçisi alımı yapacak!

Samsun Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Büro işçisi kadrosu için alım yapacak olan Müdürlük kadroya seçilen personele daimi istihdam sağlayacak. İşte Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen ilanın detayları…

Samsun Emniyet Müdürlüğü, “TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)” kadrosu için büro işçisi alımı yapacak. En az ilköğretim mezunu olanlar ve 18-35 yaş arasındakiler, kadroya başvuruda bulunabilecekler. 27 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmaya başlanan ilana son başvurular 4 Ağustos 2020 tarihine kadar İŞKUR üzerinden devam edecek.

ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

TMY-Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (1111sayılı Askerlik Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan),

18 – 35 yaş aralığında olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış veya muaf)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

İlana Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler