İşkur İş İlanları

Emniyet Müdürlüğü personel alımı için ilan verdi! Son başvuru 29 Haziran’da

Samsun Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alım ilanı verdi. ‘Büro işçisi’ statüsünde alım gerçekleştirecek olan Müdürlük, ilana sadece TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) başvurabileceğini bildirdi. Şartı sağlayan adaylar için ise başvurular 24 Haziran 2020 ile 29 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ‘büro işçisi’ kadrosunda personel alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu olanların başvuru yapabileceği belirtilen ilanda son tarihin 29 Haziran olduğu belirtildi. İlanda belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar İŞKUR üzerinden online olarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuranlar arasından kadroya seçilecek olan personel ise kura yöntemi ile belirlenecek.

ÖZEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

18 – 35 yaş aralığında olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış veya muaf)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

657 DMK’nın 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Başvuru yaptığı Samsun ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İLANA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

İlgili Makaleler