Personel Alımı

En Az İlkokul Mezunu 146 Daimi İşçi Alımı Yapılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı ve ilanda en az ilkokul mezunu 146 sürekli işçi alımı yapılacağı ifade edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Bu ilanda en az ilkokul mezunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne 146 sürekli işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan ilanda başvuruların İŞKUR aracılığı ile alınacağı belirtildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda “Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Tokat İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KONTENJAN DAĞILIMI

GENEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, -Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.

10. Üniversite ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Üniversite Hastanesi) tüm birimlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

DENEME SÜRESİ OLACAK

12. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,

13. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece birine müracaat edebilir.

14. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

15. Kadro talepleri Tokat İl genelinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Tokat il genelinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 3 Haziran’da başladı ve 8 Haziran’a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Tokat İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen yapabileceklerdir.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler