Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sözleşmeli Bilişim Personeli kadrosu için alım ilanı verdi. Bakanlık tarafından veriler ilanda alımların, sözlü sınav ile gerçekleştirileceği açıklandı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 26 Ekim 2020 ile 6 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, a 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak. Alımlar kıdemli sistem uzmanı, sistem uzmanı, veri tabanı uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, coğrafi bilgi sistemleri yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı, ağ uzmanı, proje yönetici unvanlarında gerçekleştirilecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar en fazla iki pozisyona başvuruda bulunabilecekler. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler için başvurular, Başvurular 26/10/2020 tarihinde başlayıp 06/11/2020 tarihinde sona erecek.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek. 2/12

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular 26/10/2020 tarihinde başlayıp 06/11/2020 tarihinde sona erecektir.

b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli taahhütlü) başvurmaları gerekmektedir.

c) Belirtilen başvuru tarihleri arasında posta/kargoya verilmeyen, 19/11/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) Eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler