Personel Alımı

Engelli Öğretmen Adayları Dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı 750 Öğretmen Alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen olmak isteyen engelli adayları sevindiren bir açıklamada bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde 750 engelli öğretmen istihdam edecek. Başvurmak isteyen engelli öğretmen adaylarının 12 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını iletmesi gerekmektedir.

Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşıyor olmak,
2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır.)
3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı
karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar
bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir)
yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
Not 1 : İmam – Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan
mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik
formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını
lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca
pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu
durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu’ndaki pedagojik formasyon
bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek
bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih
ve sayısını gireceklerdir.
10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön
başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci
maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış
olmak,
11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde
görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son
günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
şartları aranacaktır.
12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda
çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında
başvuruda bulunamayacaktır.
13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel
Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar
bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim
düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

İlgili Makaleler