Genel

Ev Sahibi Olmak İsteyenler! TOKİ Konut Satışları Başladı!

Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştiren; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapan TOKİ yeni bir konut satış ilanı yayınladı. Afyonkarahisar’ da bulunan Sadıkbey Mahallesinde 368 ADET KONUT kapsamında üretilecek 167 adet konut satışa sunulacağını duyurdu. Kura tarihi 13 Eylül 2021 olarak belirlenen konut satışının detayları…

İlan Detayları

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 13 Eylül 2021 tarihinde
başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma
Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.

4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru
yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini
ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır

7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması
nedeni ile başvuru sırasına göre 20 Eylül 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri;
peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme
imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.

8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipi konutlar için 59 adet, 3+1 tipi konutlar için 25 adet
yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan
edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
imzalatılacaktır.

9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka
komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 120,180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

11) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İdare’ce belirlenecektir.

13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş
(konut değişikliği) yapabileceklerdir.

14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 15 Eylül 2021, konut satın alma
hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 01 Ekim 2021, yedek hak
sahiplerinin başvuru bedelleri ise 18 Ekim 2021 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece
belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

19) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.

20) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

İlgili Makaleler